Církev není jenom pouhou lidskou organizací, ale společenstvím lidí. Jednu z nejkrásnějších definic nám podává evangelista Lukáš, který ve svém druhém spise „Skutky apoštolů“ vydává svědectví o prvním společenství křesťanů. „Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se.“ (Sk 2,42).