Duchovní správa   

Římskokatolická farnost Vysoké nad Jizerou 
čp.7, 512 11 Vysoké nad Jizerou
IČO: 492 959 26

P. Milan Matfiak, farář    
Tel.: 728 031 680; e-mail: farnost.vysoke@dltm.cz