RENOVACE INTERIÉRU KOSTELA SV. KATEŘINY ALEXANDRIJSKÉ VE VYSOKÉM NAD JIZEROU

Po dlouhých 76 letech se na podzim roku 2014 začalo s opravou interiéru kostela. Po celém obvodu kostela byla osekána provlhlá a opadávající omítka i zdivo do výšky 1m. Brigádníci se nehrnuli, ale díky několika obětavcům se podařilo vše stihnout ještě před zimou. V dubnu 2015 nastoupili zedníci, po proschnutí omítek lešenáři a v polovině června malíři a restaurátoři. Renovace interiéru pokračovala plynule, bez úrazů, v pohodě a porozumění, jedna skupina řemeslníků střídala druhou, někdy však pracovali i všichni vedle sebe, podle potřeby. Velkou pomocí byl i průběžný úklid, likvidace odpadů a ochota brigádníků nastoupit kdykoli, když bylo třeba rychle něco vystěhovat nebo přemístit. Mytí oken, čištění obrazů a soch vyžadovalo nejen dost energie a síly, ale také odvahu vystoupat až pod klenbu kostela. Během všech těchto prací nebyly přerušeny ani nedělní bohoslužby ( pod lešením), takže pochvala těm, kteří každou sobotu kostel na tuto nedělní slavnost připravili. Jako poslední přišla na řadu sakristie. Prohnilá podlaha byla vytrhána, položena nová, bylo vymalováno a po položení koberců v kostele a sakristii se zdálo, že jsme u konce – práce i sil. Na konci září byl kostel vymalován, čtyři evangelisté zrestaurováni a i když zbylo ještě plno nedokončených věcí ( např. natření mříže, vyčištění dlažby v předsíni kostela …) i to se nakonec stihlo. Vypadá to jednoduše, ale byla to fakt dřina!!! Pak už se psaly pozvánky na „Radostné setkání“ – setkání se všemi, kteří se na opravě kostela podíleli, pomohli finančními dary a i těmi, kteří nám přáli, aby se naše úsilí zdařilo.

Ve čtvrtek 1. října 2015 přivítala farnost svého biskupa Mons. Jana Baxanta, společnou modlitbou jsme poděkovali Pánu za jeho ochranu a bdění nad námi. Následující setkání na faře bylo opravdu pohodové a radostné.

Komu poděkovat ?

Panu faráři ThDr.A. Sporerovi, že měl chuť a odvahu se do výmalby kostela pustit.
Panu ing. Ondřeji Svobodovi, že doporučil spolehlivé řemeslníky a na celý průběh renovace dohlížel.
Panu Ing. Františku Juračkovi – zedníci
Panu Milanu Kohoutovi – lešenáři
Panu Pavlu Koňaříkovi – malíři
MgA. M. Vedralovi a manželům Rolečkovým -restaurátoři

A kolik to stálo ?

zednické práce 132 539,- Kč
lešenáři 187 068,- Kč
výmalba 318 073,- K
restaurátoři 52 250,- Kč
sakristie 31 539,- Kč

A ještě mnohem víc, za opravu lustru, za koberce, elektřinu, vodu, čistící a úklidové prostředky, všechno podtrženo, sečteno – díky Bohu i panu faráři zaplaceno.
Jsme rádi, že jsme to zvládli a že novotou a čistotou zářící kostel potěší nejednoho návštěvníka a nám bude stále vzpomínkou na našeho pana faráře Dr. Sporera.