Bůh přeci neexistuje !
    Nikdo žádného Boha nikdy neviděl !
        Je ve světě tolik zla, kdyby opravdu ten Bůh byl, jak by mohl být láskou !
            Je tisíc a jeden důvodů proti.

A přeci „ Nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě, Bože !“ říká sv. Augustin

Není smyslem stránek farnosti vést učené rozumové disputace. Kde můžeme potkat Boha, jednoduše a opravdově? Jedině ve svém srdci! Znamená to na čas „opustit“ svět, naslouchat úplnému tichu, obrátit svoji mysl do svého nitra. Říká se tomu modlitba. A sv. Terezie z Avily nám ze své osobní zkušenosti ve svém autobiografickém díle „Kniha života“ vysvětluje: „Rozjímavá modlitba pro mne není nic jiného, než důvěrný vztah přátelství, častý rozhovor ,mezi čtyřma očima‘ s tím, od něhož víme, že nás miluje“. Modlitba není jen odříkávání nějaké „básničky“. Modlitba je rozhovor. Rozhovor nitra dospělého člověka s Tvůrcem, rozhovor pravdivý, skutečný, o závažných věcech našeho života i rozhovor důvěrný. Není podstatné, jsou-li naše slova vyřčena nebo mluví jen naše srdce. Jen těžko se vede na hlučné ulici, jen těžko se vede v chvatu práce, ne že by to nešlo, ale je to často mnohem těžší.

Máš-li alespoň malou pochybnost, jestli ten Bůh nakonec přeci jen neexistuje, zastav se, ztiš se, daruj svůj čas rozhovoru s Bohem, je to ve skutečnosti čas, který daruješ sám sobě. Ať chceš nebo ne, tak směňuješ svůj život, to je čas, který máš na tomoto světě. Směňuješ ho za něco, co myslíš, že je důležité: za práci; zábavu; za setkání s těmi, které miluješ.

Míst, kde můžeš začít, je kolem Tebe mnoho, třeba i u nás, u sv. Kateřiny. V tichosti prázdného kostela, který je ve skutečnosti plný Boží přítomnosti. To věděl už starozákonní prorok Eliáš, o jehož setkání s Bohem podává svědectví jeden ze spisů Starého zákona:
Hospodin řekl: „Vyjdi a postav se na hoře před Hospodinem.“ A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr rozervávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. Jakmile jej Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tu mu hlas pravil: „Co tu chceš, Eliáši?“ (1Král 19,11-13)

Hledej Boha, Bůh ve skutečnosti už dlouho hledá Tebe !